Kehitä ja kilpailuta ideoita

Lue lisää

Mikä on Innoduel?

InnoDuel on pelillinen sovellus, joka toimii ideoiden kasvualustana auttaen joukkojasi tuottamaan ja kilpailuttamaan kehitysideoita.

Mitä sinä hyödyt InnoDuelista?

idea

Keräät helposti joukoiltasi (esimerkiksi asiakkailtasi ja työntekijöiltäsi) suuren määrän oivaltavia ideoita paremmuusjärjestykseen laitettuna.

aika

Säästät aikaa ja rahaa kohdistamalla resurssisi tulosten perusteella juuri niihin asioihin, joita joukkosi pitävät tärkeimpinä.

yhteys

Muodostat suoran yhteyden joukkoihisi ja osoitat olevasi kiinnostunut heidän mielipiteistään.

Näin helppoa se on!

 1. Osallistut lyhyeen palaveriin kanssamme, jonka aikana määrittelemme yhdessä tavoitteen, kohdejoukon ja kysymyksen, jonka haluat esittää joukoillesi.
 2. Luomme sinulle palaverin perusteella yhdessä päivässä oman InnoDuel –areenan, joka on hyväksyntäsi jälkeen valmis julkaistavaksi.
 3. Laadimme yhdessä yksinkertaisen viestintäsuunnitelman ja viestit, joiden avulla kutsut joukkosi areenalle tuottamaan ja vertailemaan ideoita.
 4. Tulokset muodostuvat automaattisesti vertailun perusteella. Saat valmiin ja helppolukuisen loppuraportin, johon tutustuminen kestää viisi minuuttia.
 5. Voit hyödyntää tuloksia helposti ja tehokkaasti sekä päätöksenteossa että viestintämateriaalina.

Asiakastarinat

Papua Merchandising Oy

Papua Merchandising Oy on täyden palvelun myynninedistämisorganisaatio. Yritys otti InnoDuelin avulla työntekijänsä ja asiakkaansa mukaan kehittämään itselleen kestävää kilpailuetua. Tuloksena oli suuri määrä kehitysideoita vaivattomasti hankittuna sekä mullistava ymmärrys seuraavista askeleista kohti kestävää kilpailuetua.

Katso lisää

Tarve:
Ymmärtää mitä uusia palvelumuotoja asiakkaille voidaan tarjota.
Miten saada työhön liittyvät ideat työntekijöiltä jalostettua eteenpäin myyntiosastolle?

Ratkaisu:
Perustettiin InnoDuel-areena, johon työntekijät kutsuttiin jättämään ja arvioimaan muiden palvelunkehitysideoita.

Tulokset:
Saatiin viikossa 75 relevanttia ideaa

Ideat koskivat
Noin 70% uusia palveluja
Noin 10% asiakastarpeen selvittämistä ja koulutusta
Noin 10% henkilöstön toimintaedellytysten kehittämistä
Noin 10% Papuan markkinointia

Hyödyntäminen:
Työntekijöiltä saaduista kehitysideoista on toteutettu:
Perustettu Papuan sisäinen FB-ryhmä
Instagram-tilin avaus
Papua-blogi
Järjestettiin Papuan toimeksiantajille oma innovointipeli
Myyntisalkun muokkaus, palveluiden päivitys

Miten kuvailisit saamaanne palvelua?
Erittäin nopeaa ja asiallista.

Kenelle suosittelisit InnoDuelia?
Kaikille yrityksille jotka haluavat kehittää organisaatiotaan.

papua-anne

Anne Partanen
Key Account Manager
Papua Merchandising

Helsingin seudun kauppakamari

Helsingin seudun kauppakamari kutsui työntekijänsä InnoDuelin avulla tekemään pohjatyötä uudelle strategialleen. Tuloksena oli automaattisesti tuotettu monipuolinen tieto siitä, miten työntekijät näkevät toimintaympäristön muutoksen lähivuosina.

Katso lisää

Tarve:
Miten sitouttaa työntekijöitä strategian luomisen prosessiin.
Miten kerätä työntekijöiltä tietoa strategian luomisen tueksi.

Ratkaisu:
Perustettiin InnoDuel-areena liittyen toimintaympäristön muutoksiin tulevien vuosien aikana. Laitoimme itse muutamia ideoita testattavaksi ja kutsuimme työntekijät ideoimaan lisää sekä analysoimaan ideoita.

Tulokset:
Automaattinen raportti, missä itse laittamamme 31 ideaa ja työntekijöiden laittamat 29 ideaa esitettiin suosittuusjärjestyksessä. Top 10 -ideoista kahdeksan oli työntekijöiden laittamaa ja vain kaksi meidän laittamiamme!

Hyödyntäminen
Tulokset käsiteltiin ja huomioitiin ensimmäisessä strategiatyöpajassa.

Miten kuvailisit saamaanne palvelua?
Saimme erinomaista, henkilökohtaista palvelua. Toisaalta palvelun käyttö on niin helppoa, että pitkät koulutukset ja opastukset eivät ole tarpeen.

Kenelle suosittelisit InnoDuelia?
Oikeastaan mihin tahansa tilanteeseen, jossa on vertailtava tai arvotettava erilaisia asioita ja halutaan aktivoida ihmisiä antamaan omia ajatuksiaan. Vain mielikuvitus on rajana.

kauppakamari-pia

Pia Pakarinen
Johtaja
Helsingin seudun kauppakamari

Gryphon secure S.A.

Gryphon secure S.A. toimittaa ratkaisuja erityisen tietoturvalliseen telekommunikaatioon. Yritys halusi priorisoida tulevaa tuotekehitystään ja huomioida eri puolille maailmaa jakautuneiden eri kulttuuritaustaisten ammattilaisten mielipiteet. InnoDuel areena tuotti yllättävää ja tarkkaa tietoa tuotekehityksen tueksi.

Katso lisää

Tarve:
Gryphon halusi lisätä keskustelua ja tietoisuutta tietyn tuotteen kehitys-tiekartasta ja mahdollistaa useiden ihmisten osallistumisen uusien ominaisuuksien tarpeellisuuden arviointiin.

Ratkaisu:
Yritykselle perustettiin InnoDuel areena ja heidän monikansallista tiimiään pyydettiin analysoimaan suunniteltuja ominaisuuksia.

Tulokset:
Areenan tulokset johtivat tärkeään keskusteluun suunnitellun tiekartan sisällöstä, mikä johti myös tuotekehityskulujen pienenemiseen.

gryphon-kuva

Sammy Loitto
Vice President, Marketing and Sales
Gryphon Secure S.A.

Seinäjoen Kaupunki

Seinäjoen kaupunki etsi kuntalaisilta monipuolisesti kehityskohteita hyödyntäen InnoDuelia. Suuri määrä osallistujia tuotti suuren määrän automaattisesti analysoitua tietoa. Tulokset kertoivat esimerkiksi erosta kehityskohteiden saaman julkisuuden ja todellisen kuntalaisten keskuudessa koetun suosion välillä.

Katso lisää

Tarve:
Saada selvä kuva siitä, mitä kuntalaiset haluaisivat meidän kehittävän. Aktivoida kuntalaisia osallistumaan.

Ratkaisu:
Perustimme Haituvan kanssa InnoDuel -areenan keräämään ja arvioimaan ideoita. Siihen yhdistettiin viestintäkampanja pääosin sosiaalisessa mediassa.

Tulokset:
Suuri määrä relevantteja kehitysideoita ja valmis analyysi siitä, mikä kuntalaisia kiinnostaa aivan uudelta näkökannalta. Monet ideoista on jo toteutettu.

Miten kuvailisit saamaanne palvelua?
Prosessi oli tosi sujuva ja palvelu erinomaista.

Kenelle suosittelisit InnoDuelia?
Mille tahansa kunnalle, joka haluaa paremmin osallistaa kuntalaisia toimintaan.

seinajoki-erkki

Erkki Välimäki
Kehitysjohtaja
Seinäjoen kaupunki

Rubic HR

Digitalisaation konsultointiin erikoistunut Rubic HR halusi erottua kilpailusta ja tarjota asiakasyritykselleen lisähyötyä ottamalla sen asiakkaat ja työntekijät mukaan tulevien kehityskohteiden arviointiin. Tuloksena oli uutta liiketoimintaa ja entistä tyytyväisempi asiakas.

Katso lisää

Tarve:
Miten ymmärtää paremmin asiakkaan todellisia kipupisteitä?
Miten auttaa asiakasta ottamaan oikeita askelia kohti johtajuutta omalla liiketoiminta-alueellaan?

Ratkaisu:
Rubic HR ehdotti asiakkaalleen InnoDuel -areenoiden käyttämistä ensin ideoiden keräämiseen tämän työntekijöitä ja sitten palautteen keräämiseen asiakkailta.

Tulokset:
Tulosten analyysin jälkeen Rubic HR pystyi tarjoamaan asiakkaalleen kustannustehokkaimman keinon viedä heidät lähemmäs omaa liiketoimintatavoitettaan eli olla johtava toimija omalla alueellaan.

Miten kuvailisit saamaanne palvelua?
InnoDuel tuotti toivotut tulokset. Keräämällä joukkojen viisautta Rubic HR pystyi auttamaan asiakastaan parhaalla mahdollisella tavalla. Asiakkaan aiemmin suunniteltu ERP-järjestelmän uudistus on nyt korvattu asiakaslähtöisemmillä ja myös edullisemmilla kehitystoimenpiteillä.

Kenelle suosittelisit InnoDuelia?
Mille tahansa konsulttiyritykselle, joka haluaa paremmin ymmärtää asiakkaidensa kipupisteitä.

rubic-timo

Timo Sundell
CEO
Rubic HR

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu

Tarve saada nopeasti ja laaja-alaisesti kootuksi osallistujajoukon ajatuksia ja ideoita eAMK-hankkeen muotoilemiseksi osallistuvien korkeakouluyksiköiden näkemysten suuntaiseksi.

Katso lisää

Mitä haasteita teillä oli? Mitä kehittämistarpeita?
Meillä oli tarve saada nopeasti ja laaja-alaisesti kootuksi osallistujajoukon ajatuksia ja ideoita eAMK-hankkeen muotoilemiseksi osallistuvien korkeakouluyksiköiden näkemysten suuntaiseksi. Hankkeen valmisteluun oli jo osallistunut yhteisessä sähköisessä keskusteluympäristössä noin 130 henkilöä, mutta meillä oli tarve kuulla asiantuntijoiden näkemyksiä käyttäjälähtöisesti.

Tarve oli lähteä ratkaisemaan hyvin kompleksin, lähtökohtaisesti sumean ja vielä jäsentymättömän tilanteen avaamista helposti lähestyttävällä ja nopealla tavalla.

Mikä oli ratkaisu
Perustettiin ”eAMK Oppimisen uusi ekosysteemi” InnoDuel-areena, jolle muotoiltiin hankesuunnittelun perusteesejä tai –tavoitteita runsaat 30 kappaletta. Areenalle kutsuttujen käyttäjien toivottiin ottavan kantaa esitettyihin tavoitteisiin ja tuovan esille omia ideoitaan ja näkemyksiään.

Tulokset
Tuloksena syntyi lähes 6000 kannanottoa lähes 500 vastaajalta. Käyttäjät esittivät lähes 90 omaa ideaansa hankkeen sisällöiksi. Areenan loppuraportissa alkuperäiset ideat ja käyttäjien luomat omat ideat olivat järjestäytyneet käyttäjien tuottamaan paremmuusjärjestykseen.

Suurin saatu hyöty
Hankalasti tavoitettava asiantuntijaoukko saattoi helposti, nopeasti ja kustannustehokkaasti osallistua kehityshankkeen tavoitteiden ja sisältöjen muotoiluun oikea-aikaisesti. Hankkeen suunnittelu sai laajapohjaisen ja kattavan palauteaineiston prosessin edistämiseksi. Analoginen, perinteisempi työskentely olisi vienyt aikaa kymmenkertaisesti ja se olisi osallistanut huomattavasti pienemmän määrän asiantuntijoita.

Tulosten jatkokäyttö
Koonnit ja analyysit tulivat välittömästä osallistujien ja vastuuhenkilöiden arvioitaviksi. Niiden pohjalta hankesuunnittelu vauhdittuu. Tuloksista tislataan relevantimmat osat jatkokäyttöön. Tulokset esiteltiin heti seuraavalla viikolla yhteisessä seminaarissa ja otettiin jatkokäyttöön.

Millaista palvelua saitte InnoDuel tiimiltä?
Nopeaa ja selkeää. Ohjeistus tuli oikea-aikaisesti ja riittävän pelkistetysti nopean toiminnan kannalta.

Mihin käyttöön suosittelisit InnoDuelia
Kompleksit, sumeat ja keskeneräiset prosessit, joiden etenemiseksi laajojen osallistujajoukkojen äänen kuuleminen nopeasti ja helposti prosessin aikana on tärkeää.

eamk-hannuikonen

Hannu Ikonen
kehittämispäällikkö
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Vainu.io

Kehittyvä vainulaisuus -areenan tärkeimpänä ajatuksena oli saada kaikkien työntekijöiden ajatukset ja ideat esiin systemaattisestii sekä halu kehittää Vainua työyhteisönä vielä entistä paremmaksi.

Katso lisää

Mitä haasteita teillä oli? Mitä kehittämistarpeita?
Aihealueina oli startup-yrityksestä kasvuyritykseksi liittyvän kasvun hallitseminen sekä jatkuva muutos työyhteisössä. Kysymysmerkkeinä olivat viestinnän eri kanavien toimivuus ja kommunikaation ajoittaminen. Areenan tärkeimpänä ajatuksena oli saada kaikkien työntekijöiden ajatukset ja ideat esiin systemaattisestii sekä halu kehittää Vainua työyhteisönä vielä entistä paremmaksi.

Mikä oli ratkaisu
Perinteiset kyselylomakkeet (asteikot 1-5) eivät välittämättä ole parhain tapa kerätä mielipiteitä ja ideoita. Innoduelin yksinkertainen ja helppo tapa kerätä uusia ideoita sekä työntekijöiden mahdollisuus tuoda omia ajatuksiaan esiin kuulosti fiksulta ja tätä kautta päätyi ratkaisuksemme.

Tulokset (yllättikö, fiilis, niiden hyötykäyttö?)
Tuloksissa erityisen hyvää oli se, että suurin osa ideoista ja ajatuksista tulivat meidän työntekijöiltä. Nämä ovat erityisen tärkeitä yrityksen kehittämisessä. Yleisesti työyhteisö oli tyytyväinen kyselyyn ja pitivät areenan helposta käyttöliittymästä. Tuloksia voidaan hyödyntää henkilöstön kehittämisen työkulttuurin näkökulmasta. Yhdessä olemme viisaampia.

Suurin hyöty?
Saimme uusia ideoita ja jokainen pääsi vaikuttamaan. Tietoa pystytään käyttämään tulevaisuudessa ja vastaavanlaisia keskusteluympäristöjä kannataa kokeilla toistamiseen muissa aihealueissa.

Millaista palvelua saitte InnoDuel tiimiltä?
Saimme erittäin hyvää palvelua ja sparrausta areenan tekemiseen sekä työntekijöiden motivointiin. Kysely oli todella helppo järjestää ja tulokset riittävän selkeässä muodossa analysointia ajatelle. Iso kiitos Jussille!

Mihin käyttöön suosittelisit InnoDuelia

InnoDuelia voisi käyttää seuraaviin asioihin:

 • Työyhteisön kehittäminen
 • Uusien ideoiden jakaminen
 • Palautteen kerääminen (sisäisesti/ulkoisesti)
 • Tyytyväsiyyden mittaaminen

vainu-kristamutila

Krista Mutila,
Business Development Manager/Team Leader

Asiakkaat

Kokeile demoareenaamme!

Valitse oma pakettisi

Essential

Itsenäisille käyttäjille

199€ / kk

 • Kilpailuta rajaton määrä ideoita
 • Kilpailuta käyttäjien keksimät ideat
 • Rajaton määrä osallistujia
 • Automaattinen raportointi
 • Käyttäjäviestinnän tuki
 • Asiakastuki sähköpostitse

Huom!

Advanced

Ykkösluokan palvelupaketti

Kysy tutustumistarjoustamme!

499€ / kk

 • Kilpailuta rajaton määrä ideoita
 • Kilpailuta käyttäjien keksimät ideat
 • Rajaton määrä osallistujia
 • Automaattinen raportointi
 • Käyttäjäviestinnän tuki
 • Asiakastuki sähköpostitse
 • Yksilöllinen ulkoasu
 • Ei InnoDuelin mainoksia
 • Asiakastuki puhelimitse

Premium

Avaimet käteen -valmisratkaisu

999€ / kk

 • Kilpailuta rajaton määrä ideoita
 • Kilpailuta käyttäjien keksimät ideat
 • Rajaton määrä osallistujia
 • Automaattinen raportointi
 • Asiakastuki sähköpostitse
 • Areenan suunnittelun tuki
 • Yksilöllinen ulkoasu
 • Täysi viestintäpaketti
 • Yksilöllinen raportointi
 • Ei InnoDuelin mainoksia
 • Käyttäjätuki sähköpostitse
 • Asiakastuki puhelimitse
 • Tulosten läpikäyminen työryhmässä

Haluatko hyödyntää asiakkaidesi joukkoälyä?

Hienoa! Lähdetään etsimään parhaita ideoita joukkoälyn avulla

Olet askeleen kauempana uusien ideoiden löytämisessä.

Ehkä seuraavalla kerralla!